Directe vrije toegang

 DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
Voortaan rechtstreeks naar de fysiotherapeut

Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. U mag natuurlijk eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar dat hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u ‘direct’ kunt beginnen te werken aan uw herstel.

De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut blijft de huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Screening
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit.
Uit de ervaring met de directe toegankelijkheid is gebleken dat de meeste mensen goed kunnen bepalen of zij bij de fysiotherapeut aan het juiste adres zijn. Daarom maakt de fysiotherapeut tegelijk met de screening een afspraak voor intake en onderzoek.

De screening start met een vraaggesprek. De fysiotherapeut inventariseert uw klacht en stelt vragen die aanwijzingen kunnen opleveren voor andere, onderliggende problematiek.

Aansluitend volgt er een lichamelijk onderzoek (intake en onderzoek). Zo bepaalt de fysiotherapeut of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.

Er zijn vier mogelijkheden:

• Uw klacht is ongeschikt voor fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut adviseert u over een passende oplossing.
• Uw klacht is geschikt voor fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut maakt een afspraak voor een behandeling. Dit kan bij de screenende fysiotherapeut zijn, maar ook bij een collega die gespecialiseerd is in een deel van het vakgebied (zoals manuele therapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie, bekkentherapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie of arbeidsfysiotherapie).
• Uw klacht is geschikt voor fysiotherapeutische behandeling, maar de fysiotherapeut heeft aanvullende informatie nodig van uw huisarts. De aard van de informatie bepaalt of de fysiotherapeut meteen of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een behandeling. (Het inwinnen van informatie gaat in overleg met u.)
• Uw klacht is ongeschikt voor fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut heeft aanwijzingen dat er meer aan de hand is. Hij/zij verwijst u naar uw huisarts. De fysiotherapeut neemt contact op met uw huisarts om hem/haar te informeren. (Tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.)

Controleer uw polisvoorwaarden!
Wettelijk is bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft. Toch zijn er zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben bepaald dat u wel een verwijzing nodig heeft om intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen op de chronische lijst is altijd een verwijzing noodzakelijk.
Tevens zijn er aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie beperkt vergoed wordt. Controleer uw polisvoorwaarden om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt!

De registerfysiotherapeut: een zeker gevoel
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts.

De beroepsorganisatie (KNGF) voert een actief beleid om continu de kwaliteit van de fysiotherapie verder te verhogen. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet - en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF - wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister Fysiotherapie. Pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen.