Eerste afspraak

Tijdens het eerste bezoek probeert de fysiotherapeut inzicht te krijgen in uw klachten door vragen te stellen (anamnese) en een onderzoek uit te voeren. Het is immers noodzakelijk om er achter te komen wat de oorzaak van uw klachten is of waarom uw klachten aanhouden. 

Op basis van de anamnese en het onderzoek kan de fysiotherapeut meestal vaststellen wat er aan de hand is. Als blijkt dat er meer informatie nodig is, neemt ik -met uw goedvinden - contact op met de huisarts of specialist. Vervolgens stel ik in overleg met u een behandelplan op. 

Wat moet u meenemen?

    • Uw ingevuld aanmeldigsformulier  (link naar het aanmelingsformulier)
    • Pasje van uw zorgverzekeraar
    • Legitimatie
    • Handdoek
    • Verwijsbrief (wanneer u via huisarts/specialist komt)