Nieuws

Aanpassingen voor 2016 fysiotherapie.

Het eigenrisico voor de vergoedingen uit de basisverzekeringen wordt in 2016 weer verhoogd. Per 1 Januari 2016 gaat het verplicht eigen risico na € 385.

Fysiotherapie bij chronische aandoeningen: deel zelf betalen ...

Per 1 januari 2016 moeten verzekerden van 18 jaar en ouder voor fysiotherapie bij chronische aandoening de eerste 20 behandelingen zelf betalen. Heeft u een aanvullende verzekering bij een zorgeverzekeraar, dan krijgt u misschien de eerste 20 behandelingen gedeeltelijk of helemaal vergoed. Raadpleeg de polisvoorwaarden daarbij gelden. U kunt dit ook navragen bij uw zorgverzekering.

De lijst met de chronische aandoeningen is per 1 januari 2012 ingekort. Zorg wordt alleen vergoed als de effectiviteit wetenschappelijk is aangetoond. Het college voor zorgverzekeringen heeft die onderzoekt.  

In 2016 wordt fysiotherapie voor de volgende aandoeningen niet meer vergoed vanuit het basaispakket. 

   • wervelfractuur als gevolg van osteoporose
   • reumatoïde artritis of chronische reuma
   • chronische artriden
   • spondylitis ankylopoetica (morbus Bechterew)
   • reactiev artritis
   • juveniele (idiopatische) chronische artitis
   • myocard- infarct
   • status na coronary artery bypass- operatie (CABG)
   • status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA)
   • status na hartklepoperatie 
   • status na operstief gecorrigerde congenitale afwijking